Майстер класичної музики європейського масштабу

Сьогодні, коли «зовнішній світ» переживає великий інформаційний вибух, коли прийнято говорити про нову інформаційну цивілізацію, ми все частіше звертаємося до мистецтва, як до способу пізнання і самопізнання, способу отримання цілісного уявлення про світ, про місце людини у світі.
Мистецтво – це сфера духовно-практичної діяльності людей, яка спрямована на художнє осягнення та освоєння світу. Воно покликане задовольняти універсальну потребу людини, відтворювати навколишню діяльність у розвинених формах людської чуттєвості.
Двадцяте століття називають віком музики, попередні століття – віком літератури, а епоху Відродження – золотим віком образотворчих мистецтв. Все це говорить не стільки про популярність того чи іншого виду мистецтва, стільки про його можливості чітко виражати світовідчуття епохи, її духовності стремління, надії та ілюзії.
Музика, як один із сильних засобів емоційної дії, може встановлювати цілісність внутрішнього світу людини, може зіграти значну роль у формуванні людини нового часу, у виробленні системи цінностей, відповідних до сьогоднішнього дня.
Музичні напрямки, стилі та жанри втручаються в життя всіх без винятку поколінь, національностей, прошарків суспільства. На даний момент вкрай важко уявити побут сучасної людини без звучання різноманітної музики.
Та якою б не була сучасна музична культура, ми знову і знову повертаємося до музики минулого, музики, що витримала випробування часом і має аудиторію в сучасному суспільстві. Класичні твори сприймаються як перлини «високого» музичного мистецтва, як найкращі взірці різних центрів.
Центром становлення класичної музики стала Віденська класична школа, завдяки чому в музикознавстві закріпився термін «віденські класики».
Найхарактерніші риси цього періоду – прозорість і ясність, чітке членування музичної тканини на відносно короткі побудови. У творчості композиторів-класиків відбувається становлення класичного восьми тактового періоду, класичної гармонії, становлення сонатної форми та жанрів класичної симфонії, квартету, квінтету та інших жанрів, формується склад симфонічного оркестру.
Найяскравіші представники цього напрямку композитори-класики – Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен.
Про життєвий і творчий шлях одного з цих геніальних композиторів викладачами Кобеляцької дитячої музичної школи було підготовлено та проведено лекцію-концерт, що відбулася 17 жовтня в залі музичної школи.
На захід, який мав назву «Великий майстер європейського масштабу», і був приурочений пам’яті великого австрійського композитора Йозефа Гайдна, було запрошено учнів 3 класу Кобеляцького ліцею № 2 імені Олеся Гончара. Ведуча – викладач музичної школи Світлана Прапірна розпочала лекцію-концерт словами П. І. Чайковського: «Якби не було Гайдна, – не було б ні Моцарта, ні Бетховена».
Йозеф Гайдн – засновник класичної інструментальної музики. За своє довге життя він подарував світу величезну кількість геніальних творінь, мав успіх в усіх музичних жанрах. І хоча багато з його спадщини було загублено, та з того, що сьогодні відомо, досить, щоб назвати його «Великим володарем мелодійного мистецтва».
Розповідь ведучої перепліталася з музичними номерами та цікавими фактами з життя композитора.
Маленькі слухачі з великим задоволенням полинули у світ чарівних звуків, отримавши від цього неабияку насолоду. Твори Й. Гайдна для них майстерно демонстрували викладачі музичної школи. У виконанні Юлії Русняк прозвучали твори: «Адажіо», «Серенада», «Соната» відомого композитора. Вікторія Татарко познайомила з жанром танців. Менуети Гайдна виконала на баяні Світлана Прапірна.

Вікторія Татарко,
викладач музично-теоретичних дисциплін